Miljø

Miljø

Det er vores målsætning at reducere virksomhedens miljømæssige belastning. Derfor arbejder vi med en række indsatsområder. Det gælder f.eks. vores vandforbrug, der primært går til rengøring. At spare på vandforbruget er en holdning, vi arbejder aktivt med hos medarbejderne, så vi bruger mindst muligt vand uden at gå på kompromis med hygiejnen.

Spildprodukter

Alt vores affald sorteres. En stor del af det kan genbruges, så der spares energi og produktionen bliver mindre miljøbelastende.

Emballage

En del af vores råvarer modtager vi i alu-emballager. Efter brug presses emballagerne sammen og returneres til genbrug. På sigt ønsker vi helt at afskaffe alu-emballager og erstatte dem med brændbart, naturmateriale.

Energi

Vi har stærk fokus på energiforbruget. Vi optimerer f.eks. genbrug af overskudsvarme, og har en plan for bortskaffelse af freon som kølemiddel for at mindske miljøbelastningen. Også i distributionen spares der energi. Vi planlægger transporterne, så vognene efter levering af varer i butikkerne kan tage returgods og råvarer med tilbage på samme tur. Det er med til at reducere CO2-udledningen.